Podsumowanie sesji z 28 lutego

2 marca 2012 in Samorząd

Sesja poświęcona był głównie głosowaniom w sprawach ważniejszych i mniej ważnych. Tradycyjnie też, po zejściu ostatnich śniegów, pod obrady wraca kwestia dziur w drogach zwanych fachowo spękaniami podłużnymi i poprzecznymi.

Poniżej zamieszczam skrót tych ważniejszych i tych w których byłem się wstanie połapać w panującym na sali szumie i “wielogłosie”. Po całość obrad zainteresowanych odsyłam do sprawozdania z sesji.

  1. Mieszkańcy Mirowa złożyli pod obrady RM wniosek ws. zmiany rozgraniczenia miejscowości Mirów i Podłęże. Wniosek podpisało 100 osób z miejscowości Mirów. Rada zdecydowała jednak by przeprowadzić dalsze konsultacje z mieszkańcami, bo zdania na ten temat są podzielone, głównie w obrębie obu miejscowości i ulicy, której wniosek dotyczy. Konieczne jest też oszacowanie kosztów takich zmian dla gminy i dla samych mieszkańców. Konieczna jest też dyskusja o konsekwencjach takich decyzji. Przy okazji dyskutowano o podobnych przypadkach w innych miejscowościach. Zwołane będzie wspólne posiedzenie komisji i wyjazdowe spotkanie z mieszkańcami miejscowości Mirów i Podłęże.
  2. Podjęto uchwały ws. dofinansowania remontów dróg powiatowych. Pierwsze to ul. Gęsikowskiego i Garncarska w Alwerni. Wybór padł na te właśnie ulice ze względu na znaczne natężenie ruch, w tym ruchu ciężkiego. Wysokość dofinansowania to 250 tys. zł (2 głosy przeciw; ze względu na nie taki kierunek prac remontowych: od centrum do cmentarza a nie od cmentarza do centrum). Kolejna inwestycje to budowa chodnika w Grojcu oraz przepustu w ul. Patelskiego w Kwaczale do 50 tys. zł. Przy okazji radny Majchrowski próbował wnioskować o dofinansowanie tej drugiej inwestycji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie szkód powodziowych. Burmistrz oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg przekonali go jednak skutecznie, że taki pomysł jest chybiony. Środki, które przeznaczono na te remonty pochodzą z przesunięcia środków z innych remontów dróg powiatowych, które nie uzyskały dofinansowania ze środków budżetu państwa. Inne drogi powiatowe, choć w stanie podobnym lub gorszym będą musiały poczekać na lepszy czas. Jak mogliśmy się dowiedzieć, przy konieczności wyboru pomiędzy drogą zdegradowaną a zdegradowaną wybór pada na tą, która ma większe obciążenie.
  3. Podjęto uchwałę ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Szczegóły zmian raczej znane są samym zainteresowanym więc i ich wyjaśnianiu na sesji nie poświęcono za dużo czasu.
  4. Podjęto uchwałę ws. pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 780 i drogi powiatowej w wysokości 12 tys. zł. Inaczej ujmując, chodzi o zaprojektowanie zjazdu na skrzyżowaniu koło Biedronki. Inwestycja do realizacji w przyszłym roku (oby).
  5. Podjęto uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w wysokości 40 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż drogi 780 w Alwerni Spalona, przy ul. Mickiewicza w Alwerni w wys. do 40 tys. zł. i w miejscowości Brodła do wys. 50 tys. zł. Na wniosek Radnego Knapika wyjaśniano czy uregulowane zostały sprawy własnościowe działek przeznaczonych pod chodnik przy ul. Mickiewicza, tak by tą inwestycję udało się wreszcie zakończyć w tym roku. Zgodnie z deklaracją Burmistrza, znacznie więcej niż połowa odcinka została już uregulowana, jednak nie jest to całość. Budowa więc będzie dzielona na odcinki i sukcesywnie realizowana.
  6. Podjęto uchwałę ws. dofinansowanie kwotą 30 tys. OSP w Regulicach na rozbudowę garażu. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja o wyższości funkcji użytkowych nad estetycznymi tj. czy stawiać tańszy blaszak czy budować droższy budynek murowany. Wygrała estetyka.